Krajobraz architektoniczny Warszawy końca XX wieku

red. Sławomir Gzell
Książka o zmianach w krajobrazie Warszawy końca XX wieku. ,,Lata 90. były okresem wielkich zmian: społecznych, politycznych, gospodarczych, które jak każda działalność miały swe odbicie w przestrzeni. Wywarły one swoje piętno także na krajobrazie architektonicznym Warszawy. Potrzebą opisania tych zmian Zarząd Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich uznał za swoją powinność należną mieszkańcom i władzom stolicy, jak też odwiedzającym ją gościom." Maciej Nowakowski Prezes Oddziału Warszawskiego TUP

Reviews

No reviews
Item Posts
No posts