Antropolis: współczesny Gdańsk w wymiarze symbolicznym

Barbara Bossak-Herbst
Bardzo nowoczesna w zamyśle i realizacji książka z pogranicza socjologii i antropologii miasta. Rożni się ona od większości prac z tej dziedziny przede wszystkim pod względem materiału stanowiącego przedmiot analizy. Jest nim bowiem tekst pisany, periodyki, strony internetowe i literatura piękna. Autorka ukazuje znaczenie miejsca, terytorium, sensu lokalności a także rolę miasta jako ram symbolicznych. Wszystko to dzieje się na przykładzie trzech miast - Gdańska, Gdyni i Sopotu, które są miastami wyjątkowymi, nieporównywalnymi do siebie a jednak tworzącymi jedną aglomerację. Trafność ich doboru dopełnia wyjątkowości całej pracy.

Reviews

No reviews
Item Posts
No posts