410 phương thang đông y thực dụng

Trương Hỷ Lê Niên
Đông y học là một kho tàng phong phú trong Triết họ khí hoá và lý luận sâu sắc ở phương Đông. Đông y đã vươn rộng ảnh hưởng đến các nước lân cận như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật bản… Tuỳ theo đặc tính khí hậu và biểu hiện bệnh lý của cư dân nước đó mà người đi trước đã tạo ra những phương pháp trị liệu độc đáo vừa mang tính nguyên tắc, vừa mang tính kế thừa sáng tạo… Người thầy thuốc Đông y được ví như là lương tướng, đối đầu với bệnh tật thiên hình vạn trạng đòi hỏi người thầy thuốc phải có: Trí lực cao thâm, tâm lực trong sáng, ý lực linh hoạt… mới làm tròn công việc nhân thuật cao quý này. Điều trị học đôi khi như thế trận có chiến lược và chiến thuật, có biểu hiện triệu chứng thì phải tìm phương giải trừ. Khi nắm được nguyên lý chắc chắn thì biện luận xác đáng, lập phương đúng hướng, mới đẩy lùi được bệnh tật cho mọi người. Tập sách này tập hợp tư liệu từ nhiều nguồn, nhiều sách của danh y trên thế giới, rất bổ ích cho giới chuyên môn và bạn đọc tham khảo. Tuy nhiên, khi vận dụng, nhất là đối với bạn đọc, chúng ta cần tham khảo ý kiến của các lương y, bác sĩ.

Reviews

No reviews
Item Posts
No posts