Alumnat excepcionalment dotat intel·lectualment

Antoni Castelló i Tarrida, Mercè Martínez i Torres
Cada alumne/a amb capacitat intel·lectuals superiors té un perfil diferent, de fet, la mateixa diversitat amb la qual ens trobem davant d'una persona "normal". En aquesta obra s'explica la manera d'intervenir eficaçment en la seva optimització, adaptant-se a cada cas particular. Signatura: 371.9 Cas

Reviews

No reviews
Item Posts
No posts