De mica en mica 12: L'Avi Biel (lligada) (b)

Ramon Bassa i Martín
La col·lecció de contes de lectura progressiva De mica en mica consta de vint-i-un llibres, que pretenen afermar psicològicament aquesta sensació que ja es pot llegir, quan linfant domina algunes grafies. A cada un dels llibres: l Es parteix de la freqüència dels sons per treballar les distintes posicions dels fonemes consonàntics. l Sutilitza el vocabulari bàsic dels infants, per afavorir la comprensió de les lectures. l Hi ha una història argumental que dóna una unitat global al contingut del text. l Les il·lustracions reforcen les històries, el vocabulari i les maneres de dir, i faciliten la comprensió entre el que linfant veu i el que llegeix. l Observacions didàctiques que orienten sobre lús i la funció pedagògics de cada llibre. Les grafies o lletres estan ordenades segons la dificultat de lectura, i els fonemes se seqüencien de tal forma que sevitin confusions pel punt i forma darticulació en la pronúncia dels infants. Els llibres poden ser utilitzats tant com a material per a laprenentatge de la lectura a lescola, com per a primeres lectures a la biblioteca de casa o de la classe. Es presenta el fonema -b-. També assenyalem com en llibrets anteriors exercicis de mecànica de lectura i de relectura.

Reviews

No reviews
Item Posts
No posts