Abhinavaguptapraṇītā Īśvara-pratyabhijñā-vimarśinī = अभिनवगुप्तप्रणीता ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमर्शिनी

Abhinavagupta, K A Subramania Iyer, K C Pandey, R C Dwivedi
Īśvara-pratyabhijñā-vimarśinī of Abhinavagupta : doctrine of divine recognition

Reviews

No reviews
Item Posts
No posts